لباس عروس
۱۵ فروردین, ۱۴۰۰

کاپشن دوز

كاپشن دوز كسي است كه بتواند از عهده شناخت ابزار كار ، راه اندازي چرخ كاپشن دوزي ، انواع دوخت ،اندازه گيري اندام ، تهيه الگو و آماده سازي آن ، محاسبه مقدار پارچه ، آستر، لايي ، پشم شيشه ، اسفنج ياپر قو لازم جهت كاپشن و كلاه برآيد . همچنين قادر به آماده كردن پارچه ، پوليش ، اسفنج ، پشم شيشه جهت برش ، پياده كردن الگو روي پارچه ، برش پارچه ، دوخت ، اپل گذاري ، آستر كشي ، چرخكاري تزئيني، زيپ ، تزيينات كاپشن و كلاه ، دوخت انواع زيپ ، دوخت آستر و چرخكاري آن و دوخت تكمه و جاتكمه باشد.

سرفصل دوره

توانايي شناخت ابزار كار و كاربرد آن
توانايي راه اندازي و دوخت با انواع چرخ كاپشن دوزي
توانايي انواع دوخت
توانايي شناخت اندام
توانايي اندازه گيري اندام
توانايي تهيه الگوي اساس كاپشن و كلاه
توانايي آماده سازي الگو جهت برش
توانايي محاسبه مقدار پارچه ، آستر ، لايي ، پشم شيشه ، يا اسفنج ، يا پر قـو لازم بـراي كاپـشن و كلاه آن
توانايي آماده كردن پارچه ، پوليش يا اسفنج و يا پشم جهت برش
توانايي پياده كردن الگو روي پارچه ، آستر ، لايي ، پشم شيشه يا اسفنج يا پـر قـو بـراي كاپـشن و كلاه
توانايي برش پارچه جهت برش كاپشن وكلاه
توانايي دوخت كاپشن و كلاه
توانايي تهيه اپل و دوخت آن
توانايي آستر كشي
توانايي چرخكاري تزييني كاپشن و كلاه
توانايي تزيينات كاپشن و كلاه
توانايي دوخت انواع زيپ و چرخكاري آن
توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش مجازی